حذف کردن برنامه هايي که پاک نميشوند !
توسط : djhacker

به دلايلي که براي ما معلوم نيست بسياري از برنامه ها به طور کامل پاک (

uninstall ) نميشوند در نتيجه بسياري از کاربران سعي مي کنند با حذف پوشه يا شاخه آن برنامه مقدمات پاک شدن آن را انجام دهند اما نام چنين برنامه هايي براي هميشه در فهرست

Add\Remove Program

ابتدا به کليد زير برويد :

باقي خواهند ماند براي آنکه فهرست اين برنامه ها را از بين ببريم بايد از رجيستري استفاده کنيم :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\Curent Version\uninstall

و سپس کليد متناظر با اين کليد را باز کنيد و حالا برنامه هايي را که نمي توانستيد پاک کنيد را از اين جا حذف کنيد تا براي هميشه از بين بروند

جمعه 18/3/1386 - 0:1
پسندیدم 0
UserName