از بين بردن فايلهاي موقت اينترنت پس از قطع شدن ارتباط
توسط : djhacker

به کليد زير برويد :

 

 

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Internet Setting\Cache

 

 

 

داده اي از نوع

 

0 =

DWORD با نام Persistent ايجاد نمايد بسته به نوع نياز خود يکي از مقادير زير را در آن قرار دهيد empty

 

1 =

do not empty
پنج شنبه 17/3/1386 - 23:43
پسندیدم 0
UserName