غير فعال کردن دکمه Windows
توسط : djhacker

هريک از کليدهاي موجود در صفحه کليد داراي کد نرم افزاري خاص خود ميباشند که با طي مراحل زير ميتوانيد آنها را فعال يا غيرفعال کنيد :

 

به کليد زير برويد :

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

 

يک داده باينري با عنوان

 

داده زير را در آن قرار دهيد :

 

00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5

ScanCodeMap ايجاد نماييد B E0 00 5C E0 00 00 00 00
پنج شنبه 17/3/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName