تعبير زيبايي از مرحوم آيت‌الله انصاري همداني(ره):
توسط :
از مرحوم آيت‌الله انصاري همداني(ره)، پرسيدند: آيا شما حضرت بقيةالله(ع)، را زيارت كرده‌ايد؟ ايشان در جواب نه فرمودند ديده‌ام و نه فرمودند نديده‌ام بلكه فرمودند:لو ترك القطا ما ازددت يقيناً.اگر حجاب (غيبت)، كنار برود بر يقين من چيزي افزوده نمي‌‌شود.كنايه از اينكه اگر آن حضرت را با چشم ظاهر ببينم، به ايمان من افزوده نمي‌شود، و يقين من به ايشان در زمان غيبت، در حد عينيت و يافتن با چشم ظاهر است.
پنج شنبه 17/3/1386 - 18:30
پسندیدم 0
UserName