خدا خودش را نزد کسی ....
خدا خودش را نزد کسی به ودیعت ننهاد ، جز آن که روزی او را بدان نجات داد .... حضرت علی علیه السلام
پنج شنبه 17/3/1386 - 17:32
پسندیدم 0
UserName