مواظب باش غرق نشوی
توسط : fn_400

دلی دریایی داشته باش که هرکس سنگی به سویت پرتاپ کرد سنگ غرق شود ، نه آن که تو متلاطم شوی

...!!!
پنج شنبه 17/3/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName