گوهر ناشناخته
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه .در بررسی زحمات اقشارجامعه.زحمات معلمین که بی ادعا

ترین اقشار جامعه هستند موردتوجه قرارنگرفته است وهمین سبب شده است تا به مشکلات و معیشت آنها و مخصوصابازنشستگان فرهنگی توجه نشود.

در روز شمار انقلاب اسلامی در گلستان ما روزی را داشتیم که آقای ع-ب ازمعلمان بازنشسته بعداز فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر بستن وتعطیلی مدارس اولین کسی بود که مدرسه مرزنکلاته را تعطیل نمود.وهمکارانش برای اینکه ساواک اورا نگیرد به او تاسی نمودندو حتی به روستاهای چوبلانی و ترنگ تبه وشمس آباد و سرخنکلاته خبر دادند که نیاید وآنها هم کمک کردند و اول در این مکانهامدارس تعطیل شد و بعدازآن موضوع به گرگان کشیده شدوسرانجام مسئله  همه گیر شد.اینان نه تنها خود به میدان آمدند بلکه دانش آموزان خود را نیز آوردند.

همین موضوع بود که کمر حکومت شاه راشکست .معلم و دانش آموزانش همیشه بیشترین نقش را درفتح انقلاب اسلامی داشته اند که متاسفانه فراموش شده است وگرنه چرا در هماهنگی آموزش و ÷رورش با وزارت علوم و یا تقسیم این وزارت که خود برابر 20 وزارتخانه عادی است سستی میشود

مگر همین معلمان و دانش آموزانش نبودند که بعد ها نیز بیشترین قربانی رادرجنگ تحمیلی تقدیم نمودند چرا؟؟؟؟؟هروقت نوبت به آنها میرسدیابودجه نداریم یا بار مالی دارد وهزاران اگر و امای دیگر آیا اینان در زیر مشکلات و گرانیها کمرشان خم نمیشود چرا برای دیگران چنین نیست معلم و دانش آموزش در دوران انقلاب و جنگ حتی از آنهایی که کارشان برای همین روزها بوده است بیشتر شهید و مجروح و معلول و اسیر و آزاده تقدیم انقلاب اسلامی و اسلام کرده اند چرا؟؟؟؟؟ایثار را با ایثار جواب ندهیم .دولت خدمتگزار-مجلس محترم-معلمان  و مخصوصا بازنشستگان فرهنگی را دریابید.امروز لازم است وضع حقوق و معیشت آنها درست شود که فردا خیلی خیلی .....خیلی دیر خواهد بود.

راه حل:

1-وزارت آموزش و برورش رانظیر استان خراسان به چند وزارت تقسیم کنید تا مشکلات را بتوانید ریشه ای حل کنید.

2-وزارت اموزش و برورش وزارتخانه آموزشی است مانند وزارت علوم به آن حقوق بدهید مشکل برطرف میشود.

(این مسئله را رئیس جمهور محبوب نیز در اوان کار وعده فرموده بودند-به نقل از شبکه خبر)

اجرکم عندالله

وبلاگ معلم

moallem weblog

http://moallem63.blogfa.com

http://moallem94.persianblog.com

 

پنج شنبه 17/3/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName