بلوتوث چیست؟
توسط : اشرفی 1

هارالد بلوتوث پادشاه دانمارک در پایان هزاره اول میلادی بود.او اتحاد دانمارک و قسمتی از نروز و تبدیل آن به یک پادشاهی واحد را پایه گذاری کرد سپس مسیحیت را به دانمارک معرفی کرد او بنای عظیمی به نام جلینگ ران استون به یاد بود پدرو مادرش از خود بجای گذاشت اودر سال 986میلادی در خلال جنگی باپسرش کشته شد.انتخاب این نام به عنوان استاندارد نشان دهنده اهمیت فوق العاده کمپانیهای ناحیه بالتینک در صنعت ارتباطات می باشد

مشخصات بلوتوث:

امکان ایجاد یک شبکه شخصی بدون هیچگونه کابل ارتباطی را فراهم کرده است ارتباط pctopcباسرعت بالا و همچنین باسایر وسایل جانبی که از تکنولوزی بلوتوث پشتیبانی می کند از جمله Mobile-porket pc -printer-Mouse boarsو...بدون اینکه از هیچگونه کابل ارتباطی استفاده شود.

مزایای بلوتوث:

هیچ احتیاجی به تجربه قبلی و آگاهی شمادر زمینه کاربا شبکه وجود ندارد. لازم نیست شما هیچگونه کاری انجام دهید بلوتوث تمام وسایل سازگار باخودرابه صورت خودکار شناسایی می کند.

منبع:مجله تبلیغاتی نت -سال اول شماره هشتم آبان81

پنج شنبه 17/3/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName