راستی و درستی
راستی ، تو را می رهاند اگر چه از آن بیمناک باشی ....حضرت علی علیه السلام
چهارشنبه 16/3/1386 - 19:0
پسندیدم 0
UserName