هيچ گرفتاری ای به بنده نمی رسد مگر ....
توسط : mitra717
 
 امام باقرعلیه السلام : ما مِن نَکبةٍ تُصیبُ العبدَ اِلا بِذنبٍ
هيچ گرفتاری ای به بنده نمیرسد مگر به سبب گناه
 الکافی، ج2، ص 269
چهارشنبه 16/3/1386 - 15:33
پسندیدم 0
UserName