آبراموویچ خسیس می شود
توسط : mostafagnt
 

رومن آبراموویچ دیگر قصد ندارد پول های خودرا درچلسی خرج کند.آبراموویچ ترجیح می دهد باشگاه چلسی ازاین پس مانند سایرباشگاه هااداره شود وبودجه خریدهایش رابه تنهایی ازفروش باریکنانش وتبلیغات وفعالیت های اقتصادی دیگری مانندحق پخش تلویزیونی و... تامین کند.

این مسأله به شایعات پیرامون جدایی فرانک لمپارد وجان تری ازاین تیم بیشتر دامن زده است. تری ولمپارد هنوز قرارداد خود راتمدید نکرده اندو تیم های زیادی خواهان جذب آنانند.

چهارشنبه 16/3/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName