آنچلوتی وآرزوی هدایت تیم ملی ایتالیا
توسط : mostafagnt
    

کارلو آنچلوتی سرمربی تیم فوتبال میلان علام کرد آرزوی هدایت تیم ملی ایتالیا درجام جهانی2010 رادرسردارد.

آنچلوتی ضمن اشاره به رؤیایش گفت:«فکرنمی کنم تاآخرعمرمربی روسونری  باشم ودوست دارم روزی تیم ملی راهدایت کنم.»

لازم به ذکراست آنچلوتی تاسال2008 بامیلان قرارداد دارد.
چهارشنبه 16/3/1386 - 15:18
پسندیدم 0
UserName