پاره ای از سخنان حکمت آموز حضرت علی(ع) از نهج البلاغه 4
بدگمانى، دلها را بيمار و شخص امين را متهم و مأنوس را وحشت‏زده، و دوستى برادران را دگرگون مى‏كند.

چهارشنبه 16/3/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName