لیورپولی ها بدترین تماشاگران اروپا!!!
توسط : mostafagnt

تماشاگران تیم فوتبال لیورپول انگلستان ازسوی اتحادیه فوتبال اروپا«یوفا» به عنوان بدترین هواداران فوتبال باشگاه های اروپاانتخاب شدند!

درپی این انتخاب مسئولا باشگاه لیورپول به شدت ازیوفا انتقاد کردند.

 

چهارشنبه 16/3/1386 - 14:48
پسندیدم 0
UserName