پیراهنی از آتش...
توسط : نگارینا
 

 

امام حسین (ع) میفرماید:

اگر کسی لباسی بپوشد که وی را انگشت نما کند، خداوند روز قیامت، پیراهنی از آتش بر او می پوشاند.

                               (الکافی ،ج 6، ص445)

 

چهارشنبه 16/3/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName