اول خود را عوض کنید...
توسط : نگارینا

  همه می خواهند بشریت را عوض کنند ولی دریغا که،هیچکس نمی خواهد خود را عوض کند...

                                 تولستوی

چهارشنبه 16/3/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName