باد موافق بی معناست
توسط : fn_400

 

اگر ناخدایی کشتی ندارد به کدام بندر می رود باد موافق معنا ندارد.

چهارشنبه 16/3/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName