خردمند هستی ؟
توسط : fn_400
 

پوزش و عذر خواهی دلیل خردمندی است
امام علی (ع)

 

چهارشنبه 16/3/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName