مرا با تمام نیازم بخوان
الهی سراسر وجودم همه عشق توست  .
امیدم  بهارم خزانم همه عشق توست . 

مرا با تمام نیازم بخوان  .

که راز دلم را رسیدن همه عشق توست  .

تو را خوانم از دور ای عشق من  .

که نزدیکی راه از عشق توست .

الهی به من از بزرگی بده .

هر آنچه که دانی همه عشق توست  .

چهارشنبه 16/3/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName