آشنایی با سوره های قرآن 3

 سوره ی بقره به معنی گاو مخصوصی است که دستور ضبح آن از طرف خداوند به قوم بنی اسرائیل داده شد ، ماخذ نام گذاری آیه ۶۷ سوره ی بقره می باشد . بحث هایی پیرامون توحید و خدا شناسی ، معاد و زندگی پس از مرگ ، اعجاز قرآن ، بحث هایی درباره ی یهود و منافقان ، تاریخ پیامبران مخصوصا حضرت ابراهیم (ع) . حضرت موسی (ع) ، بحث هایی در زمینه ی احکام مختلف اسلامی ( از قبیل نماز ، روزه ، جهاد ، حج ، تغییر قبله ، ازدواج و طلاق ، تجارت ، ربا ، انفاق ، قصاص ، تحریم قسمتی از گوشت های حرام ، قمار ، شراب ، و بخشی از احکام وصیت )

چهارشنبه 16/3/1386 - 9:12
پسندیدم 0
UserName