داستان يوسف 13

تشويق امانت‏دارى


از جمله رهنمودهايى كه از داستان حضرت شعيب(ع) مى‏گيريم، دعوت به امانت‏دارى و درستكارى در خريد و فروش، و دست بردارى از تقلب در كيل و وزن، و از تبهكارى در زمين است؛ زيرا اين گونه امور، خدا را به خشم آورده و انسان را سزاوار كيفر شديد الهى قرار مى‏دهد، هم‏چنان كه خداوند در ازاى فساد و تبهكارى قوم شعيب، با آنها اين گونه برخورد كرد.
شعيب(ع) قوم خويش را با اين گفته از اين كارها بر حذر داشت: «وَلا تَنْقُصُوا المِكْيالَ وَالمِيزانَ إِنِّى أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيالَ وَالمِيزانَ بِالقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِى الأَرضِ مُفْسِدِينَ».
قابل يادآورى است كه بيشتر دولت‏هاى متمدن امروز بركيل و وزن در معاملات مراقبت شديد داشته و براى مرتكبين آن كيفرشديدى را در نظرگرفته‏اند و اسلام هميشه در ايجاد نظام و قوانين صحيح براى جوامع بشرى، پيشگام بوده، بلكه اسلام به اين هم اكتفا ننموده و آن را در برترين سطح شرافت انسانى بيان داشته است و فرموده: «وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ». كلمه شى‏ء در اينجا شامل انواع معاملات مردم كه تحت عنوان كيل و وزن قرار مى‏گيرند، مى‏شود، همان گونه كه مفاهيم معنوى را نيزدر برمى‏گيرد: احترام به مردم و تقدير و سپاس از آنها به تناسب علم ودانش و كارهايى كه انجام مى‏دهند و فداكارى‏هاى آنها براى جامعه و قرار دادن اشخاص در مقام و منصبى كه به تناسب لياقت‏ها و ويژگى‏هاى علمى خود، شايستگى آن را دارا باشند: «وَ لاتَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ» سفارشى است از ناحيه خداوند كه جامع همه خير و خوبى‏ها است و براى مثال ذكر شده است. چقدر مناسب است كه ما پيوسته اين مثال و الگو را بر زبان آوريم و طبق رهنمودهاى آن عمل كنيم، تا آنچه كه خير و صلاح جامعه را در بردارد، به ارمغان آوريم.

چهارشنبه 16/3/1386 - 8:20
پسندیدم 0
UserName