ويژگيها و فضائل فاطمي
توسط : حامد...
 

ويژگيها و فضائل فاطمي

 

« وجود شبح زهرا سلام الله عليها در راستاي عرش الهي، و تصويرش در بهشت، همرديف اشباح و تصاوير پدر و همسر و فرزندانش»

خداي تعالي، نه تنها اسامي مقدّس پنج تن را زينت بخش عوالم بالا قرار داده است بلكه با اشباح و تصاوير نوراني آنان، عرش عظمت خويش و بهشت رحمتش را مزيّن فرموده: و يمين عرش برين را ميمنتي بيشتر بخشيده است.

لذا آدم عليه السلام هنگاميكه به عرش نظر مي افكند، اشباح پنج تن را مي بيند، و چون به بهشت روي مي آورد، تصاوير زيباي آنان را مشاهده مي كند، و به هر جا كه مي نگرد آثار جلال و جمال آن اركان خلقت منظر چشمان اوست.

چهارشنبه 16/3/1386 - 6:56
پسندیدم 0
UserName