هيچ كس ...
توسط : n@sim20
هيچكس با من در اين دنيا نبود

هيچكس مانند من تنها نبود

هيچكس دردي زدردم بر نداشت

بلكه دردي نيز بر دردم گذاشت

هيچكس فكر مرا باور نكرد

خطي از شعر مرا از بر نكرد

هيچكس معناي آزادي نگفت

در وجودم رد پايش را نجست

هيچكس آن يار دل خواهم نشد

هيچكس دمساز و همراهم نشد

هيچكس چون من چنين مجنون نبود

در كلاس عا شقي دلخون نبود

هيچكس دردي نكرد از من دوا

جز خداي من خداي من خدا 

چهارشنبه 16/3/1386 - 1:15
پسندیدم 0
UserName