اما اينو يادت باشه باز ميشه زندگی رو ساخت
توسط : maryam_raha
 

نفرين به جاده ها نكن

 تقصير جاده نيست عزيز

 رو بغض خيس پنجره اينجوري اشكاتو نريز

 به دورو بر نگاه كني قحطي مهربو نيه

 حال كبوتر و نپرس بدجوري بالش خونيه

 نفرين نكن به آسمون تقصير آسمون چيه؟

بين تمومه آدما درد من و تو يكيه

 اشكاتو پاك كن همسفر

 گاهي بايد بازي رو باخت

 اما اينو يادت باشه

 باز ميشه

زندگي رو ساخت

سه شنبه 15/3/1386 - 22:0
پسندیدم 0
UserName