تلخه ولی حقیقته؟!!
توسط : maryam_raha
 

همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما پول‌دارها محترمترند .... همه آدم‌ها با هم برابرند ،اما دخترهایش پرطرف‌دارترند.... همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما بچه‌ها واجب‌ترند... همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما خانم‌ها مقدم‌ترند... همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما سياه‌ها بدبخت‌ترند و سفيدها برترند... البته تبعيضي در كارنيست . در كل همه آدم‌ها با هم برابرند ، اما بعضي‌ها برابرترند !!! 

 

سه شنبه 15/3/1386 - 21:57
پسندیدم 0
UserName