هر کس پرتقال دوست داره شخصیتش این طوریه که .......
فردی صبور و پرطاقت هستید که اراده تان بسیار قوی است دوست دارید کارها را به آهستگی ولی به طور جدی انجام دهید . خجالتی هستید و نزد اطرافیان قابل اعتماد ید . شریک زندگی خود را با دقت و تمام احساس قلبیتان انتخاب می نمایید و از هر گونه مشاجره و ناسازگاری اجتناب می کنیید ............دوستان دیگه ، اگه از هر میوه ی دیگه ای به غیر از پرتقال خوششون می یاد نظر بدن تا شخصیتشون رو نسبت به اون میوه براشون بنویسم
سه شنبه 15/3/1386 - 19:9
پسندیدم 0
UserName