شهامت ابر رو ببین ...
توسط : fn_400
 

هميشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش ميگيره جلوي همه گريه کنه .

 

سه شنبه 15/3/1386 - 12:36
پسندیدم 0
UserName