جرم پاسداري
توسط : ezraeil

جرم پاسداري

يادم هست برادر پاسداري را به جرم سپاهي بودن آنقدر با كابل زدند كه تمام بدنش كبود شه و بعد آب جوش بر بدنش ريختند و پس از تاول دوباره با كابل به جانش افتادند و او را روي شيشه خرده غلتاندند و نمك روي بدنش پاشيدند تا اينكه او شهيد شد.

 

منبع: كتاب فرهنگ آزادگان   

 

سه شنبه 15/3/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName