ايرباس
توسط : ezraeil
 ايرباس

جنازه شهداي هواپيماي مسافربري ايرباس را توي دريا جمع مي‌كردم كه چشمم به خانمي افتاد كه بچه‌اش را بغل كرده چنان محكم بچه را در آغوش گرفته بود كه بچه در بغلش خشك شده بود هركاري كرديم نتوانستيم آن دو را از هم جدا كنيم .   

منبع: ماهنامه بشري  

 


سه شنبه 15/3/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName