مصاحبه
توسط : raminh

لاله اسکندری،یکی از شرکت کنندگان رالی هنرمندان

در شهرک غرب گم شدم!

شما هم در مسیرگم شدید؟

آره،یک جایی که بود که نقشه خوان اشتباه کرد و افتادیم توی مسیر اشتباه. البته خیلی زود فهمیدیم و برگشتیم به مسیر اصلی.

مسیر های رالی را می شناختید؟

بیشتر در اتوبان بودیم،ولی جایی که می رسیدیم به کوچه پس کوچه ها کار مشکل تر می شد.

رانندگی در چه قسمتی از شهر سخت تر بود؟

مسیر هی پیچ در پیچ شهرک غرب،از همه سخت تر بود. اصلا جایی هم که گم شدیم،در یکی از فرعی های شهرک غرب بود.

برای، مسابقه تمرین خاصی کرده بودید؟

نه،اصلا وقت نمی کردم. فقط یک بار نقشه امرینی ای به ما دادند و من و نقشه خوانم با آن تمرین کردیم.

با ماشین خودتان در مسابقه شرکت کردید؟

بله، با 206 خودم مسابقه دادم.

حالا که در رالی شرکت کرده اید و کارت عضویت فدراسیون اتومبیل رانی را هم به شما داده اند،باز هم در مسابقه شرکت می کنید؟

آره،ولی رالی را خیلی دوست ندارم،از نقشه خوانی خوشم نمی آید. اصلا در رالی سرعت اهمیت ندارد و فقط دقت نقشه خوان تاثیر گذار است.

سه شنبه 15/3/1386 - 8:19
پسندیدم 0
UserName