حضرت زهرا (س)
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س)

خدای تعالی قصاص را وسيله حفظ جانها و وفای به نذر را برای رسيدن به مغفرت وآمرزش قرار داد .

احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259

سه شنبه 15/3/1386 - 7:37
پسندیدم 0
UserName