حضرت زهرا (س)
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س)

خدای تعالی نيکی به پدر و مادر را واجب فرمود تا از خشم او در امان بمانند ،

و دستگيری از خويشان را موجب افزايش عمر و سبب فزونی جمعيت و قدرت قرار داد .

احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259

سه شنبه 15/3/1386 - 7:37
پسندیدم 0
UserName