رهبری، امام و مهمات (اسلحه)
توسط : MOTTAHET
   در روزهای اول جنگ امام به من گفتند که ما چند تا تفنگ داریم؟ این را شما تحقیق کنید و به من بگویید.
   من فوراً همه فرماندهان نظامی را جمع کردم و دستور امام را گفتم؛ آنها هم اطاعت کردند؛ یک عددی از همه جا جمع کردند و به من گفتند که من از تعداد تفنگها خنده ام گرفت؛ قبول کرده و برای امام خواندم؛ ایشان یک تأملی کردند و با یک لحن بسیار خاطر جمعی گفتند: « خیلی بیش از اینهاست؛ بدانید اسلحه و مهماتی که از پیش در کشور ذخیره شده، برای مقابله با کشوری مثل شوروی تعبیه شده، خیلی بیش از این حرفها ما سلاح و مهمات داریم، بروید بگردید پیدا کنید. » 
   همانطور بود و ما مهماتی در داخل کشور کشف کردیم که حتی فرماندهان نیز از آن خبری نداشتند.
(نقل از مقام معظم رهبری) 
برگرفته از سر رسید یاران ناب، نشر یا زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه 15/3/1386 - 2:14
پسندیدم 0
UserName