کودتای نافرجام نوژه و امام
توسط : MOTTAHET
   امام در مورد چگونگی کشف این توطئه چنین فرمودند:
   « همین امروز یکی از علمای جماران آمد و قصه ای را نقل کرد؛ ایشان فرمود که پاسداران و برادران کمیته به خانه ای در شمیرانات به عنوان اینکه آنجا قمارخانه است، شک کرده و رفته بودند در آنجا را ببینند؛ یک سگ به یکی از پاسدارها حمله کرده و او را وادار نموده که برود در زیرزمین؛ وقتی به زیرزمین می رود با مقدار زیادی اسلحه و مهمات مواجه می شود.
   به آن آقا گفتم، این سگ مأمور است؛ همه عالم مأمورند؛ آن روز شن و باد مأمور بود؛ امروز هم در این قصه سگ مأمور بوده است که این پاسدار را ملزم کند که برود کشف کند. »
سه شنبه 15/3/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName