يادت باشه........
 

یادت باشه...گاهی وقت ها مثلا آخر شب ها که می خوای بخوابی یه دل تنهایی هست که یکم اون ور تر می تپه برای تو

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:40
پسندیدم 0
UserName