بوسه بر مويت ...........
 

بوسه بر مويت زنم ترسم كه تارش بشكند تار موي توست اما ريشه جان من است بوسه بر عكست زنم ترسم كه قابش بشكند قاب عكس توست اما شيشه عمر من است

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:30
پسندیدم 0
UserName