امام خمینی ازدیدگاه شخصیت ها، رسانه ها ومطبوعات خارجی
توسط : mostafagnt
 

مرحوم حافظ اسد رئیس جمهوراسبق سوریه: امام خمینی امام همه مابود. ایران وجهان اسلام یک رهبرعالیقدرراازدست داد.

راجیوگاندی نخست وزیراسبق هندوستان: امام خمینی رهبربزرگی بود که باایمان واعتقاد توانست انقلاب اسلامی رابه پیروزی برساند.

بی نظیربوتونخست وزیراسبق پاکستان: رهبرانی مانندامام خمینی، یک باردرقرن هازاده می شوند.

ژنرال طلاس وزیردفاع سوریه: ای امام بزرگوار، من به توعشق ورزیده ام زیراکه توالهام بخش مکتب متعالی اسلام بوده ای وراه مبارزه واقعی رابه همه مسلمانان آزاده جهان آموختی.

اسقف کاپوچی: امام خمینی پدرمستضعفان جهان بود وازدست دادن ایشان غم بزرگی برای تمامی محرومان دنیاست.

روزنامه تایمز لندن: آیت الله خمینی به مستضعفان جهان نشان داد که می توان دربرابرقدرتهای دنیا ایستاد.

رادیو دولتی آمریکا: آیت الله خمینی آمریکا رابارها باناتوانی مواجه ساخت ودراین مورد به آمریکا درس داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس: آیت الله خمینی جهان راتکان داد وراهنمای مطلق ایران به شمارمی رفت.

مجله اشپیگل آلمان: فقط امام خمینی بوده است که به اعتراف حتی دشمنانش درتمامی عمرش یک زندگی همراه باتواضع ومحقرودورازهرگونه تجملات دنیوی داشته است.

کاردارسابق لانه جاسوسی آمریکا درایران: ما شخصیت امام خمینی رادرک نکرده ایم! اوازمردان بزگ تاریخ بود.

روزنامه ایندیپندنت: کمتردیده شده که تغییرتاریخ به عهده یک مردآن هم دست تنهاگذاشته شود واین ماموریتی بودکه به عهده آیت الله خمینی گذاشته شده بود.

ژاپن تایمز: امام خمینی توانست ایران رابه یک جمهوری مبدل سازد وهردوابرقدرت رابه مبارزه طلبید.
دوشنبه 14/3/1386 - 21:10
پسندیدم 0
UserName