من وتو چه قدر به یاد هم هستیم
توسط : b_1369

 کار من این است امروز :که فکر کنم ایا تو هم به من فکر می کنی همان قدر که من به تو فکر می کنم

دوشنبه 14/3/1386 - 20:42
پسندیدم 0
UserName