کلام نور
توسط : mostafagnt
   

حضرت امام خمینی:

اشخاص منحرفی که ادعا می کنند مااسلامی غیرآن اسلام سنتی می خواهیم، این هامی خواهند باشمشیراسلام، اسلام رااز بین ببرند.

دوشنبه 14/3/1386 - 20:28
پسندیدم 0
UserName