کلام نور
توسط : mostafagnt
   

 امام خمینی رحمه الله علیه:

نگران تقابل وتعارض جناح های مؤمن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد ونق بزن گردد. نتیجه می گیرم که اگرروحانیون طرفداراسلام ناب وانقلاب دیربجنبند ابرقدرتهاونوکرانشان مسائل رابه نفع خود خاتمه دهند.
دوشنبه 14/3/1386 - 20:26
پسندیدم 0
UserName