تو ی پارکینگ دل تو چه خبره؟
توسط : b_1369

توی پار کینگ خا طراتم دل تو رو یه گوشه پارک کردم بعدش هم چرخهای دلتو پنچر کردن تا یه

وقت از دلم بیرون نری

دوشنبه 14/3/1386 - 20:26
پسندیدم 0
UserName