اکبر عبدی برای بازی در فیلم اخراجی ها چه قدر دستمزد گرفت ؟؟؟؟؟
آیا می دانید که : اکبر عبدی برای بازی در فیلم اخراجی ها ساخته مسعود ده نمکی 14 میلیون تومان دستمزد گرفته است ......اینو در مجله ی اطلاعات هفتگی خوندم ....
دوشنبه 14/3/1386 - 17:48
پسندیدم 0
UserName