چرا مارمولک ها از سقف نمی افتند؟
توسط : saeedrt

در خیلی از خانه های آسیای جنوب شرقی مارمولک های کوچکی وجود دارد که در کنار دیوارها می خزند.مردم تمایل ندارند که به این موجودات که با خوردن پشه ها و سایر حشره ها تشکیل یک سرویس حیاتی کنترل بیماری ها را میدهند آسیب برسانند.

یک مارمولک می تواند ازدیوارها بالا برود وسقف خانه ها را طی کند.پمپ های مکنده ی ماهیچه ای که روی پاهای مارمولک قرار دارند دراین کار به او کمک می کنند و او را قادر می سازند به سطوح صاف بچسبد.پولک های ریزی که میتواند به کوچکترین پستی و بلندی قلاب شوند هم به مارمولک کمک میکند تا محکم به به سطوح بچسبد.این مارمولک های خانگی{جکو}نامیده میشوند و این نام گذاری به دلیل صدایی است که گه گاه از خود درمی آورند.سایر مارمولک ها می توانند صداهای {هیس}از خود دربیاورند اما فقط جِکو صدایی واقعی دارد.

دوشنبه 14/3/1386 - 17:47
پسندیدم 0
UserName