عالم ، افضل است از .....
عالم ، افضل است از هزار عابد و هزار زاهد و هزار مجتهد ....امام صادق (علیه السلام )
دوشنبه 14/3/1386 - 17:37
پسندیدم 0
UserName