رفع مشکل حذف کردن فایلها
توسط : xxl1122
 

اگر در هنگام حذف كردن يك فايل با هر پيغام خطايي مواجه شديد ، مثلا : اين فايل در حالت اجرا است و نمي توان آن را پاك كرد . فقط كافي است كليد هايAlt+Ctrl+Delرا بزنيد و وارد زبانهProcessesشده ، در ليست زير آن برنامهEXPLORER . EXEرا از طريق زدن دكمهEnd Processببنديد . بعد مي توانيد به راحتي فايل مورد نظر را پاك كنيد .

توجه : براي اجراي مجدد برنامهEXPLORER . EXEبايد مجددا كليد هايAlt+Ctrl+Delرا زده و اين بار از منويFileگزينه ( ...Run)New Taskرا كليك كرده و در پنجرهCreate New TaskعبارتEXPLORER.EXEرا تايپ كرده و كليكEnterرا بزنيد .

نظر بدید

دوشنبه 14/3/1386 - 17:21
پسندیدم 0
UserName