تبدیل کامپیوتر به فکس بدون نیاز به نرم افزار
توسط : xxl1122
 

نصب فكس

براي فعال كردن اين ويژگي در ويندوزتان ( البته در ويندوزXP) كافي است از پنجره Add / remove program   panelControlو سپسComponenents Add / Remove Windowsرا انتخاب كنيد و از پنجره ظاهر شده گزينهFax Servicesرا برگزينيد دكمهNextرا انتخاب كنيد . پس از اين از شما براي نصب ، سي دي ويندوزتان را مي خواهيد كه با گذاشتن آن ، اين برنامه نصب مي شود .     

فكس بفرستيد

براي اين كارDocumentمورد نظر را كه مي خواهيدFaxكنيد ، باز كرده و از منويfileگزينهprintرا انتخاب و در پنجرهprinter Boxبر روي گزينهFaxكليك كنيد تا ويزاد SendFaxباز شود ( توجه داشته باشيد در برنامه هايOfficeبراي اين كار بايد از منويfileگزينهSendو سپسFax Recipientرا انتخاب كنيد . ويزاردي با همان صورت ظاهر مي شود ) در مرحله بعد نوبت به اضافه كردن نام فردي مي شود كه مي خواهيد به ويFaxبزنيد . پس از طي اين مرحله ، آماده ايدDocumentخود را از طريقFaxبفرستيد .

نظر بدید

دوشنبه 14/3/1386 - 17:20
پسندیدم 0
UserName