اگه به این سوالات جواب بدی حتما میری بهشت
توسط : xxl1122
 

غايت و مقصود زندگي چيست ؟ جايگاه من در حيات معقول چيست؟ چه عاملي فلسفه وجودي جوانان را در نظام هستي توجيه و تبيين مي كند ؟– آيا جوانان در نظام هستي از كرامت و منزلتي بر خورد دارند ؟پاسخ به اين پرسشها جوان را از جايگاه رفيعي كه نزد پروردگار دارد مطمئن نموده و او را از رنج درون تهي بودن و آسيب پذيري مي رهاند

 البته اگر جواب دادی و عمل کردی میری بهشت

خوب یک دونه نظر خوشگل هم بده

دوشنبه 14/3/1386 - 16:53
پسندیدم 0
UserName