عشق
توسط : xxl1122

هیچ گاه عشق رو گدایی نکن چون چیز با ارزش به گدا داده نمیشه

 

 

 

نظر بده تو پایین

دوشنبه 14/3/1386 - 16:34
پسندیدم 0
UserName