ادامه معرفی
توسط : Aansherly

سلام

خوبید همگی؟

علی آقا گفته بود کم خودمو معرفی کردم:

اینا مونده که رشته ام ریاضیه

رشته خاصی رو دوست ندارم برای دانشگاه

به زبان های خارجی خیلی علاقه دارم

یه خورده حسودم

خیلی زیاد مهربونم

تنها دختر خانواده پنج نفریم

درسم خوبه...

خیلی حرف میزنم

ولی الان واقعا نمیدونم دیگه چی مونده که نگم

عاشق میوه های قرمزم

و رنگ قرمز

و تیم های قرمز

نمیدونم چرا...

دیگه دارم چرت و پرت میگم

علی آقا امیدوارم بس باشه دیگه...

فعلا...

دوشنبه 14/3/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName