سیره امام
توسط : mostafagnt

روزی حضرت امام درمراسم ملاقات درحسینیه جماران به طوراستثنایی به جای آن که درجایگاه وبرروی صندلی بشیند باآن که صندلی رامثل همیشه آماده کرده بودند، روی زمین نشست. این همان روزی بودکه برندگان مسابقه قرائت قرآن آمده بودندوقراربوددرآن جلسه قرآن قرائت شود.

دوشنبه 14/3/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName